เมนู

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - พฤศษจิกายน 2563 คลิกเพื่อดู