เมนู

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยนายองค์การ ข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมการทุจริตคอร์รับชั่น คลิกเพื่อดู