เมนู

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยนายองค์การ ข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมการทุจริตคอร์รับชั่น คลิกเพื่อดู

2. การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิกเพื่อดู

3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คลิกเพื่อดู

4. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คลิกเพื่อดู