เมนู

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 คลิกดูไฟล์
2.ประกาศใช้แผน คลิกดูไฟล์
3.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
4.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) คลิกดูไฟล์