เมนู

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563. คลิกดูไฟล์
2.แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564. คลิกดูไฟล์