เมนู

สถิติ

ข้อมูลสถิติทั่วไป
1.สถิติการจัดเก็บภาษี คลิกดูไฟล์
2.สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค คลิกดูไฟล์
3.สถิติคนที่ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด คนพิการ คลิกดูไฟล์
4.สติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf คลิกดูไฟล์


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
2.สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์